domingo, 15 de abril de 2012

" FA VINT ANYS QUE TINC VINT ANYS" ... PERÒ JO TINC ALGUNS MÉS ... ESTRENE EL MEU BLOG, BENVINGUTS TOTS A LA VOSTRA CASA.Fa vint-i-cinc anys que tinc vint anys,
i encara el cor se m'embala
per un moment d'estimar,
o en veure un infant plorar
vull alçar la veu,
per una tempesta,
per un raig de sol
o pel rossinyol
que ha de cantar el vespre

vull i vull i vull...


Hace  veinticinco años que tengo veinte años,
y todavía se me acelera el corazón
por un momento de amar
o al ver a un niño llorar
quiero levantar la voz
por una tempestad,
por un rayo de sol
o por un ruiseñor
que cantará al anochecer
quiero y quiero y quiero...

Adaptació del poema de JM Serrat " fa vint anys que tinc vint anys"... però jo tinc alguns més... Estrene blog, benvinguts tots a la vostra casa.
Adaptación del poema de JM Serrat " fa bint anys que tinc vint anys"... pero yo tengo algunos más... estreno blog, bienvenidos todos a vuestra casa

No hay comentarios:

Publicar un comentario